Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ВИДЕО ФИЛМИ

  Съдържание
 Времетраене 
Размер
  10:10 min  
53.4 MB
  25:34 min  
96.6 MB
  2:18 min  
15.9 MB
  4:54 min  
78.1 MB
  4:25 min  
26.7 MB
  6:38 min  
47.1 MB
  12:17 min  
87.1 MB
  10:52 min  
76.9 MB
  4:48 min  
34.1 MB
  11:17 min  
79.9 MB