Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

СЕКРЕТАРИАТ

РЪКОВОДИТЕЛ:
   доц. д-р инж. Таня Грозева
   Главен секретар на Русенския университет "Ангел Кънчев"

КООРДИНАТОР:
   маг. инж. Орлин Петров
   Русенски университет "Ангел Кънчев"