Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   доц. д-р инж. Марко Тодоров
   Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев"

ЧЛЕНОВЕ:
   доц. д-р Патриция Георгиева
   Главен секретар на Националната агенция за оценяване и акредитация

   доц. д-р Цветан Давидков
   председател на Общото събрание на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

   д-р Мими Данева
   експерт в Министерство на образованието и науката

   г-ца Неда Кристанова
   Директор на Център за контрол и оценка на образованието при МОН

   г-н Людмил Ковачев
   Директор на Център за развитие на човешките ресурси. Национална агенция "Сократ"