Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 • 31 май, сряда - посрещане, настаняване.
 • 01 юни, четвъртък:
  08:00 - 10:00 ч. - регистрация;
  09:30 ч. - пресконференция;
  10:00 - 10:30 ч. - откриване на конференцията;
  10:30 - 12:30 ч. - първо пленарно заседание;
  12:30 - 14:00 ч. - обедна почивка;
  14:00 - 15:30 ч. - второ пленарно заседание;
  15:30 - 17:00 ч. - постерна сесия;
  17:00 - 18:00 ч. - приемане на решения и препоръки и закриване на конференцията;
  19:00 ч.- официален коктейл.
 • 02 юни, петък:
  09:00 - 11:00 ч. - срещи на групи по интереси;
  12:00 - 14:00 ч. - запознаване с базата на Русенския университет "Ангел Кънчев"
  и със забележителности на град Русе.
 • 03 юни, събота - културна програма за гостите на конференцията.

Изтеглете подробна програма, включваща и заглавията на докладите, имената на авторите и т.н.