Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

ЗА КОНТАКТИ

Конференция по качество на висшето образование
Тел.: + 359 82 888 378 (маг. инж. Орлин Петров)
ул. "Студентска" № 8,
7017 - Русе,
България
Е-mail: qedu@ru.acad.bg