Първа национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006
English
Информационен
бюлетин
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Изисквания към
оформлението
на докладите
Сборник с доклади
Заключителен документ
Фото документи
Видео филми
Програма на
конференцията
За контакти
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КАЧЕСТВО
НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 2006

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

РУСЕ
1 - 2 юни 2006
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Конференцията се провежда с подкрепата на
Център за развитие на човешките ресурси