Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   доц. дтн Христо Белоев
   Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев"

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ:
   доц. дсн Цветан Давидков
   Председател на Общото събрание на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ЧЛЕНОВЕ:
   проф. Раду Дамян
   Председател на управляващия комитет за висше образование и изследвания (CDESR)
   към Съвета на Европа

   доц. д-р Желю Владимиров
   Заместник-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

   доц. д.ик.н. Стати Статев
   Заместник-ректор на Университет за национално и световно стопанство

   доц. д-р Морис Гринберг
   Заместник-ректор на Нов Български университет

   проф. д-р Сашка Попова
   Заместник-ректор на Медицински университет - София

   доц. д-р Марко Тодоров
   Русенски университет, Национална агенция за оценяване и акредитация

   доц. д-р Илия Железаров
   Технически университет - Габрово