Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

ХОТЕЛИ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Втората национална конференция по качество на висшето образование 2009 ще се проведе:
на 3-4 Декември 2009 г.
в Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8,
Русе 7017

Заявка за настаняване в хотел може да се направи до 27.11.2009 г. по електронната поща на адрес: qedu@ru.acad.bg
Да се заяви желание за единична или двойна стая, закуска, ограничение в цената на нощувката, евентуално предпочитан хотел.

Хотел "Рига", тел.: 082/ 822 042
Хотел "Danube Plaza", тел.: 082/ 822 929
Хотел "Сплендид", тел.: 082/ 825 972
Хотел "Лилия", тел.: 082/ 822 900
Хотел "Бистра и Галина", тел.: 082/ 823 344