Втора национална научна конференция с международно участие
КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2009
English
Начало
Покана за участие
Патронаж
Програмен
комитет
Организационен
комитет
Секретариат
Тематични
направления
Работни езици
Такса за участие
Важни срокове
Изисквания към
оформлението
на докладите
Програма на
конференцията
Сборници с
доклади
Настаняване в хотел
За контакти
 Предишни издания:
Качество на висшето образование 2006
 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за участие може да бъде платена:

70 лв. (с ДДС) за български участници по банков път:
    ТБ ОББ АД Русе – кв. Възраждане
    Русе, ул. ”Плиска” № 19
    IBAN: BG59UBBS80023106029309
    BIC code: UBBSBGSF
    РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
    за НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КВО-2009

35 EUR (с ДДС) за чуждестранни участници по банков път:
    UNITED BULGARIAN BANK PLG
    SOFIA
    BRANCH: Vazrajdane – Ruse
    SWIFT: UBBSBGSF
    ROUSSE BRANCH
    IBAN: BG54UBBS80023413881500
    UNIVERSITY OF ROUSSE "A.KANCHEV"
    For Scientific Conference KVO-2009


ФИРМЕНО УЧАСТИЕ
Фирми и организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 10.11.2009 г. Срещу такса от 200 лева фирмата (организацията) получава право за презентация чрез доклад или постер, участие в изложба, а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.